Website

17 Juli 2019
V1.0
@70738d32ad275907827d5507bc7bb24154e4ea03

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website absolum.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Absolum website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel Absolum zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Voorbeeld creatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Absolum wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Absolum links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Absolum aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid

voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door voorbeeld creatie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Absolum behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Absolum of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Absolum behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Cookies

Cookies worden na het bezoeken van websites op uw computer opgeslagen om er onder andere voor te zorgen dat je voorkeuren worden onthouden, het bezoekersgedrag op een pagina wordt geregistreerd of om relevante advertenties op websites aan u te laten zien.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

• functioneel: uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat het gebruik van onze website wordt vergemakkelijkt.

• analytisch: het gebruik en de identiteit van de bezoekers van onze website (denk aan bezochte pagina’s, gebruikte zoekwoorden en demografische gegevens) worden opgeslagen, zodat we deze kunnen blijven verbeteren. Deze gegevens worden nooit met anderen gedeeld.

Wanneer er een wijziging op onze website plaatsvindt, kan het voorkomen dat er cookies bijkomen of juist vervallen. We zullen daarom regelmatig deze pagina vernieuwen, zodat deze altijd up to date is.

Algemeen

Absolum beheert de website absolum.nl. Absolum heeft de informatie op www.absolum.nl met zorg samengesteld en geproduceerd. Aan foto's en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanspraakelijkheid

In geen geval is Absolum, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van absolum.nl.

Dit geldt ook voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden. En voor het oneigenlijk gebruiken, wijzigen en vernietigen van informatie.

Intelectueel eigendom

Absolum heeft auteursrechten, beeldrechten en merkrechten van deze website. Zoals teksten, ontwerpen, foto's, grafisch materiaal en logo's.

Het is niet toegestaan om de inhoud en vormgeving van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Absolum te reproduceren, bewerken, distribueren of openbaar te maken. Dit geldt niet voor downloaden en printen voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doelen.

Privacy statement

Privacy

Tijdens uw bezoek aan onze website kan Absolum persoonsgegevens over u verzamelen. Absolum zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die Absolum bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Absolum verzamelt en verwerkt gegevens over cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, eventueel om producten en diensten onder de aandacht te brengen.

De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Absolum tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

In gevallen waarin Absolum wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal aan u vooraf om toestemming worden verzocht.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Absolum

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Absolum via de website heeft doorgegeven, over verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen of over dit Privacy statement kunt u kenbaar maken via e-mail adres info@absolum.nl

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Absolum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.